Ban Thường vụ công đoàn VEAM khóa V
Ngày đăng: 31/05/2018
Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty VEAM-CTCP  khóa V (2018-2023) đã bầu ra Ban thường vụ gồm 09 đồng chí
chi tiết
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TÔNG CÔNG TY VEAM-CTCP NHIỆM KỲ 2018-2023
Ngày đăng: 31/05/2018
Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty VEAM-CTCP lần thứ V Nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu ra Ban châp hành Công đoàn  gồm 27 đồng chí
chi tiết
CÔNG ĐOÀN VEAM PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ-PCCN VÀ TỔ CHỨC HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI NĂM 2018
Ngày đăng: 29/05/2018
Thực hiện công văn số 1637/BCT-VP ngày 02/3/2018 của Bộ Công Thương và công văn số 09/CĐCT-CSPL, ngày 9/02/2018 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về việc triển khai tháng hành động, tổng kết, khen thưởng công tác AT-VSLĐ-PCCN lần thứ II năm 2018 được tổ chức từ ngày 24/4/2018 với chủ đề “ Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”

chi tiết
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018
Ngày đăng: 08/02/2018
Ngày 25 tháng 1 năm 2018, Công đoàn Tổng công ty VEAM-CTCP đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Ban cán sự Đảng bộ Công Thương - Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam cùng các đồng chí là trưởng các Ban Công đoàn Công Thương, đồng chí Bùi Quang Chuyện - Chủ tich Hội đồng quản trị Tổng công ty VEAM-CTCP, đồng chí Trần Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy- Tổng giám đốc Tổng công ty VEAM -CTCP.

chi tiết