Tập trung xử lý hàng tồn kho, cân nhắc dự án đầu tư hiệu quả
Ngày đăng: 16/08/2019
Ngày 13/8/2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với Tổng Công ty và chỉ đạo VEAM cần có những giải pháp cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của đơn vị. 
chi tiết
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019, VEAM ĐẠT LỢI NHUẬN 6.200 TỶ ĐỒNG
Ngày đăng: 26/07/2019
(Congthuong.vn) Đây là con số được công bố tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM), diễn ra chiều ngày 25/7, tại Hà Nội.
chi tiết
Áp dụng thành công Kaizen: Doanh nghiệp thu lợi lớn
Ngày đăng: 22/07/2019
Hơn 5 tỷ đồng giá trị tăng thêm là số tiền Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) có được trong năm 2018 nhờ phong trào Kaizen.
chi tiết
VEAM: Tối ưu hóa hoạt động sản xuất - kinh doanh
Ngày đăng: 31/08/2018
Nguồn: "Báo Công thương điện tử". 
chi tiết
VEAM hướng tới mục tiêu tăng trưởng tốt hơn sau cổ phần hóa
Ngày đăng: 26/01/2018
Nguồn: Chuyên mục Công nghiệp (24/01/2017)- Trang Báo Công thương 
baocongthuong.com.vn
chi tiết
Veam: Hội nhập và cạnh tranh
Ngày đăng: 14/01/2016
Nguồn: Chuyên mục Chính phủ và Cộng đồng Doanh nghiệp (13/01/2016)- Trang thông tin đa phương tiện http://media.chinhphu.vn/
chi tiết