BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TÔNG CÔNG TY VEAM-CTCP NHIỆM KỲ 2018-2023
Ngày đăng: 31/05/2018
Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty VEAM-CTCP lần thứ V Nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu ra Ban châp hành Công đoàn  gồm 27 đồng chí
chi tiết
Ban chấp hành công đoàn VEAM khóa IV Nhiệm kỳ 2013-2018
Ngày đăng: 27/06/2017
Đại hội công đoàn Tổng công ty VEAM lần thứ tư đã bầu ra BCH gồm 25 ủy viên, tại Hội nghị BCH công đoàn VEAM lần thứ III đã bầu bổ xung thêm 03 đồng chí, số lượng ủy viên BCH hiện nay là 27 đồng chí
chi tiết
Tổ chức Công đoàn Tổng Công ty VEAM
Ngày đăng: 30/09/2011
Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty VEAM là công đoàn "cấp trên cơ sở", thuộc Công đoàn ngành Công Thương. CĐ VEAM có 26 công đoàn cơ sở, trải dài từ Bắc Kạn tới An Giang.
chi tiết