Tổ chức Công đoàn Tổng Công ty VEAM

Thống kê tới tháng 6/2011, CĐ VEAM có 15.452 đoàn viên công đoàn, đại diện cho 17.918 cán bộ CNVC-LĐ trong toàn Tổng công ty.

-->Xem thêm: Danh sách các CĐ Cơ sở thuộc VEAM.

-->Xem thêm: Sơ đồ tổ chức CĐ VEAM

Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Ban chấp hành công đoàn VEAM khóa IV Nhiệm kỳ 2013-2018 (27/06/2017)
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TÔNG CÔNG TY VEAM-CTCP NHIỆM KỲ 2018-2023 (31/05/2018)