HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ỦY BAN KIỂM TRA VÀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 
    Ngày 25/5/2022, tại tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM), được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Công đoàn Công Thương Việt Nam, sự phối hợp của công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc (CĐCS), công đoàn VEAM đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra và công tác tài chính tại công đoàn cơ sở đối với cán bộ công đoàn tại các CĐCS. Tới dự, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công đoàn có đ/c Quách Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, đ/c Đỗ Thị Thu Nga – Trưởng Ban Tài chính, Chánh văn phòng Công đoàn Công Thương Việt Nam, các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, tài chính Công đoàn VEAM và công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Công đoàn Tổng công ty VEAM.

Đ/c Mai Mạnh Dũng – Chủ tịch Công đoàn VEAM phát biểu khai mạc hội nghị

    Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Mai Mạnh Dũng –  Chủ tịch Công đoàn VEAM  đã nhấn mạnh về vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn thích ứng an toàn hiện nay đặc biệt là vai trò, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra và công tác tài chính của tổ chức công đoàn đối với việc thực hiện các quyết định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) hiện nay. 
Đ/c Quách Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ đối với cán bộ công đoàn tại hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn tại hội nghị, đ/c Quách Văn Ngọc nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban kiểm tra tại các cấp công đoàn hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng vì đây là thời điểm cần đánh giá, kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong đó có công tác hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Dịch Covid-19, vấn đề việc làm, thu nhập, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động… 
Đ/c Đỗ Thị Thu Nga – Trưởng Ban Tài chính, Chánh văn phòng Công đoàn Công Thương Việt Nam hướng dẫn và trả lời các đại biểu tại hội nghị

    Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Đỗ Thị Thu Nga dẫn chiếu các Quyết định của Nhà nước và của TLĐLĐVN trong đó nhấn mạnh đến nội dung cần thiết là xây dựng, sửa đổi và thực hiện Qui chế chi tiêu nội bộ tại các tổ chức công đoàn theo Quyết định 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN…
    
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị
    Phát biểu bế mạc tại hội nghị, Đ/c Mai Mạnh Dũng cho rằng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, tổ chức công đoàn cần tiếp tục thực hiện nghiêm các qui định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn LĐVN đồng thời vận dụng hành động một cách linh hoạt, phù hợp vừa đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc trong đó có nguyên tắc Tập trung Dân chủ, vừa bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động… 
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Công đoàn Tổng Công ty, Yên Tử tháng 5/2022
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018 (08/02/2018)
CÔNG ĐOÀN VEAM PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ-PCCN VÀ TỔ CHỨC HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI NĂM 2018 (29/05/2018)
Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) (15/08/2018)
Công đoàn Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình tiêu biểu và học sinh giỏi, học sinh vượt khó hiếu học năm học 2017 – 2018 (15/08/2018)
HỘI THẢO CÁC CÔNG ĐOÀN LIÊN DOANH TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN VEAM (20/08/2018)
Xem tiếp