CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 
Kính gửi: Quý Cổ đông
 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bản Công bố thông tin về giao dịch giữa công ty và người có liên quan (Công ty cổ phần Cơ khí Cổ Loa).
 
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng./.
 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Nghị quyết Đại hội Cổ đông lần thứ nhất 2017 (15/02/2017)
Thông báo về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần (27/02/2017)
Thông báo về việc xác nhận chuyển nhượng Cổ phần (09/03/2017)
Thông báo: về việc trở thành Công ty Đại chúng (11/09/2017)
Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký (11/09/2017)
Quay lại Xem tiếp