Tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam
Ngày đăng: 30/08/2016
Ngày 12/8, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) phối hợp cùng đơn vị tư vấn cổ phần hóa và IPO là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu VEAM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
chi tiết