CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ NẮM GIỮ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Nghị quyết Đại hội Cổ đông lần thứ nhất 2017 (15/02/2017)
Thông báo về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần (27/02/2017)
Thông báo về việc xác nhận chuyển nhượng Cổ phần (09/03/2017)
Thông báo: về việc trở thành Công ty Đại chúng (11/09/2017)
Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký (11/09/2017)
Quay lại Xem tiếp