Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM

Bán đầu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng VEAM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

 

Theo đó, VEAM đã đấu giá bán lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 167 triệu cổ phần, tương đương với 12,57% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 14.290 đồng/cổ phần.

Tại phiên đấu giá đã có 240 nhà đầu tư tham dự, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 149,4 triệu cổ phần (gần 90% tổng khối lượng chào bán). Giá đặt mua cao nhất là 16.5200 đồng/cổ phần; giá đặt mua thấp nhất là 14.290 đồng/cổ phần. 

Kết quả đấu giá, hơn 149,4 triệu cổ phần đã được bán cho 240 nhà đầu tư với giá trúng bình quân là 14.291 đồng/cổ phần. Tổng giá trị thu về từ đợt IPO là hơn 2.136 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 13.288 tỷ đồng. Nhà nước tiếp tục nắm giữ 51% vốn điều lệ, tương đương hơn 677,6 triệu cổ phần; 478,3 triệu cổ phần sẽ được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược, tương đương 36% vốn điều lệ; 5,6 triệu cổ phần dành cho người lao động và hơn 167 triệu cổ phần, tương đương 12,57% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai tại HNX./.


Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần (27/02/2017)
Thông báo về việc xác nhận chuyển nhượng Cổ phần (09/03/2017)
Thông báo: về việc trở thành Công ty Đại chúng (11/09/2017)
Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký (11/09/2017)
THÔNG BÁO: Trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (23/10/2017)
Quay lại Xem tiếp