THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2020

Hiện nay Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đang có nhu cầu tuyển dụng với các vị trí cụ thể như sau:

1. Thông tin tuyển dụng chung2. Yêu cầu tuyển dụng và thông tin khác: vui lòng xem tại đây.
   

Trân trọng./.
Trở lại