VEAM thông báo mời tham gia thực hiện môi giới bảo hiểm trách nhiệm cho nhà quản lý doanh nghiệp tại VEAM
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) thông báo mời tham gia thực hiện môi giới bảo hiểm trách nhiệm cho nhà quản lý doanh nghiệp tại VEAM
 
2. Yêu cầu tin liên quan
3. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ
    ► Thời gian nhận hồ sơ: trước 15h ngày 24 tháng 11 năm 2023.
    ► Địa chỉ nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở VEAM, Lô D, Khu D1, Phương Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Người Nhận bà Nguyễn Thùy Linh - Chuyên viên Ban Tổ chức Nhấn sự VEAM (Phòng 403, tầng 04, Toà Nhà VEAM).
 
Trân trọng thông báo./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
VEAM tham gia Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2018 (04/07/2018)
VEAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (31/07/2018)
VEAM tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư Thành phố Cần Thơ năm 2018 (20/08/2018)
VEAM trao tặng 186 máy cày cho gần 20 tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng do mưa bão gây ra. (17/09/2018)
VEAM THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ (05/11/2018)
Xem tiếp