Dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Thanh Hoá
Theo Thông báo số 192/TB-VP của Văn phòng Bộ: ngày 26/10/2004, tại Văn phòng Bộ Công nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Đỗ Hữu Hào đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM)  về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Thanh Hoá. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào và các Vụ chức năng của Bộ Công nghiệp: Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất; Kế hoạch; Tài chính - Kế toán; Khoa học, Công nghệ; Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty VEAM và các chuyên viên của Ban quản lý dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Thanh Hoá.     

Tại cuộc họp, đại diện Tổng công ty VEAM đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Thanh Hoá; những khó khăn trong việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu EPC-1 (trang thiết bị, nhà xưởng); về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư và Kế hoạch đấu thầu của Dự án. Sau khi nghe ý kiến phát biểu bổ sung, đóng góp của các uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VEAM và các Vụ chức năng của Bộ Công nghiệp, đồng chí Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào đã có kết luận chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai thực hiện Dự án như sau:

1. Về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư của Dự án
Giao cho Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất chủ trì cùng các Vụ chức năng của Bộ Công nghiệp thẩm tra lại Tổng mức đầu tư trong Dự án điều chỉnh được Hội đồng quản trị Tổng công ty VEAM phê duyệt ngày 28/9/2004 và có báo cáo kết quả về Bộ.

2. Đối với Gói thầu EPC-1
Nếu phương án thực hiện Gói thầu EPC-1 không còn khả thi, VEAM cần khảo sát và tìm giải pháp phân chia phạm vi công việc của Gói thầu EPC-1 thành các gói thầu nhỏ để lựa chọn các nhà thầu trong và ngoài nước (thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu) có đủ năng lực thực hiện nhanh, hiệu quả việc tháo lắp, vận chuyển, khôi phục và lắp đặt thiết bị, nhà xưởng (mua từ nhà máy ô tô Samsung - Hàn Quốc) tại Nhà máy ô tô Thanh Hoá. Trong trường hợp cần chia các gói thầu để thực hiện chỉ định thầu, VEAM cần làm rõ khối lượng công việc, dự kiến kinh phí, dự kiến các nhà thầu (có hồ sơ giới thiệu), thời gian thực hiện v.v... trình các cấp có thẩm quyền cho phép. Song song với việc điều chỉnh nêu trên, VEAM cần rà soát phạm vi đầu tư của Dự án để điều chỉnh kế hoạch đấu thầu toàn bộ dự án Dự án cho phù hợp, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả của Dự án.

3. Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai thực hiện Dự án VEAM cần sớm đề xuất với Chính phủ và các Bộ, Ngành (thuế, hải quan...) có liên quan về các cơ chế, chính sách đặc biệt được áp dụng trong quá trình thực hiện Dự án.

4. VEAM cần củng cố và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các bộ phận phụ trách công tác đầu tư xây dựng cơ bản của mình để đảm bảo thực hiện dự án có hiệu quả đúng tiến độ và tránh những sai sót không đáng có trong quá trình thực hiện dự án.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
VEAM Ra mắt xe tải Maz lần đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam (16/08/2010)
Hội nghị công tác Bảo hộ lao động VEAM (21/10/2011)
Đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước dự án sản xuất thử nghiệm máy kéo 4 bánh lắp động cơ 1 xi lanh KC.07DA06/06-10 (14/09/2011)
Hội thảo các Công đoàn liên doanh thuộc VEAM (05/09/2011)
Độ bền khi lắp loại xi lanh mới cho động cơ D165 (26/09/2011)
Xem tiếp