THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Hiện nay, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) đang tổ chức triển khai thực hiện thanh lý 04 xe ô tô đã qua sử dụng thông qua hình thức bán đấu giá. Căn cứ Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn Luật đấu giá tài sản, VEAM thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản 04 xe ô tô với nội dung như sau:
 
1. Thông tin về tài sản đấu giá 
     Tên tài sản: 04 xe ô tô đã qua sử dụng .
     Giá khởi điểm: 1.382.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi hai triệu đồng).
 
2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
     Theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH-14 ngày 17/11/2016.
 
3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký
     Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.
 
4. Địa điểm nộp hồ sơ:
     Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP;
     Địa chỉ: Lô D, khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội;
     Điện thoại: 024. 6280 0802.
 
Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.
 
VEAM mong muốn được hợp tác cùng các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
 
Trân trọng thông báo./.
 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tiếp đoàn Thượng viện chính phủ Cộng Hoà Haiti và các doanh nghiệp (21/06/2017)
Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VEAM (16/06/2015)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (02/07/2015)
Một vài hình ảnh cập nhật nóng tại lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa VEAM và SACOMBANK (27/07/2015)
Sacombank hợp tác toàn diện cùng Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (27/07/2015)
Xem tiếp