THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ XÁC ĐỊNH GIÁ DỰ TOÁN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ LÔ XE CHANGAN, BAO GỒM CẢ LINH KIỆN (LẦN 2)
 
Kính gửi: Các Tổ chức dịch vụ Thẩm định giá.
 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đang tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá lô xe Changan (bao gồm cả linh kiện bảo hành) (lần 2).
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
VEAM thông báo và mong muốn được hợp tác cùng Quý đơn vị.
 
Trân trọng thông báo./. 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Thanh Hoá (17/08/2010)
VEAM Ra mắt xe tải Maz lần đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam (16/08/2010)
Hội nghị công tác Bảo hộ lao động VEAM (21/10/2011)
Đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước dự án sản xuất thử nghiệm máy kéo 4 bánh lắp động cơ 1 xi lanh KC.07DA06/06-10 (14/09/2011)
Hội thảo các Công đoàn liên doanh thuộc VEAM (05/09/2011)
Xem tiếp