THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)
 
Kính gửi: Các tổ chức đấu giá tài sản,
 
Nhà máy ô tô VEAM, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đang tổ chức triển khai thực hiện bán xe tồn kho lâu năm bằng hình thức đấu giá (lần 2).

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
VEAM thông báo và rất mong muốn được hợp tác cùng quý tổ chức.
 
Trân trọng thông báo!
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tiếp đoàn Thượng viện chính phủ Cộng Hoà Haiti và các doanh nghiệp (21/06/2017)
Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VEAM (16/06/2015)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (02/07/2015)
Một vài hình ảnh cập nhật nóng tại lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa VEAM và SACOMBANK (27/07/2015)
Sacombank hợp tác toàn diện cùng Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (27/07/2015)
Xem tiếp