THÔNG BÁO GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
 
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức Quyền Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của VEAM kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.
 
VEAM trân trọng thông báo và giới thiệu mẫu chữ ký của ông Nguyễn Khắc Hải - Quyền Tổng Giám đốc VEAM để các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác.
 
Mẫu chữ ký vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng thông báo./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tiếp đoàn Thượng viện chính phủ Cộng Hoà Haiti và các doanh nghiệp (21/06/2017)
Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VEAM (16/06/2015)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (02/07/2015)
Một vài hình ảnh cập nhật nóng tại lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa VEAM và SACOMBANK (27/07/2015)
Sacombank hợp tác toàn diện cùng Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (27/07/2015)
Xem tiếp