HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH NHÂN SỰ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2021-2026 VÀ 2026-2031
 
     Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 27/12/2021, tại trụ sở Văn phòng Công ty mẹ, VEAM đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch nhân sự cho các chức danh quản lý của VEAM giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 bằng hình thức họp trực tiếp kết hợp với hình thức onilne trực tuyến.
     Các Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, bao gồm: Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ và Người đại diện vốn VEAM do Ông Nguyễn Khắc Hải – Bí thư Đảng ủy Cơ quan VEAM, Chủ tịch HĐQT chủ trì, thành phần tham dự hội nghị gồm có các Thành viên HĐQT; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan VEAM; Ban Tổng Giám đốc và các thành phần khác có liên quan theo từng bước.

Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và chủ trì các hội nghị quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT

     Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Hải nhấn mạnh: Công tác quy hoạch nhân sự là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của VEAM. Nhằm tạo sự chủ động, khắc phục tình trạng thiếu hụt trong công tác nhân sự; đồng thời, chuẩn bị và tạo nguồn nhân sự để làm căn cứ đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhân sự đảm nhận chức danh quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển của VEAM.
     Ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc chủ trì các Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch đối với các chức danh Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng và Trưởng các đơn vị trực thuộc VEAM. Thành phần tham dự hội nghị gồm có Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan VEAM; Ban Tổng Giám đốc và các thành phần khác có liên quan theo từng bước.

Ảnh 2 - Ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc chủ trì cuộc họp triển khai các bước quy hoạch đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc 

     Hội nghị đã diễn ra các cuộc họp gồm: Tập thể lãnh đạo (ngày 20/12/2021);  Hội nghị cán bộ chủ chốt (ngày 21/12/2021); Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (ngày 24/12/2021) và Tập thể lãnh đạo lần cuối (ngày 27/12/2021). Quy trình thực hiện lấy ý kiến các chức danh được tổ chức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hình thức trực tuyến.Các đại biểu tham gia Hội nghị gửi phiếu lấy ý kiến

     Kết quả, Hội nghị đã thống nhất và thông qua Danh sách nhân sự quy hoạch cho các chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 của VEAM. Đồng thời, HĐQT đã thống nhất chủ trương thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển đối với nhân sự trong danh sách quy hoạch các chức danh quản lý và đội ngũ nhân sự quản lý từ cấp trung trở lên.
VEAM
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tiếp đoàn Thượng viện chính phủ Cộng Hoà Haiti và các doanh nghiệp (21/06/2017)
Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VEAM (16/06/2015)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (02/07/2015)
Một vài hình ảnh cập nhật nóng tại lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa VEAM và SACOMBANK (27/07/2015)
Sacombank hợp tác toàn diện cùng Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (27/07/2015)
Xem tiếp