HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
 
      Sáng ngày 13/1/2023, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 
      Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Thắng Hải - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Trần Quang Huy - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM, Tổng Giám đốc VEAM, Chủ tịch công đoàn VEAM, Đảng ủy Cơ quan VEAM, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng/Phụ trách các đơn vị chức năng, Chủ tịch, Giám đốc, Chủ tịch BCH công đoàn các đơn vị thành viên của VEAM.
      Hội nghị được bắt đầu sau lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT VEAM, sau đó ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc VEAM thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo “Kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023” của VEAM.
Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT VEAM phát biểu khai mạc Hội nghị 

Ông Phan Phạm Hà – Tổng Giám đốc VEAM trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị
   
     Năm 2022, VEAM cùng các công ty có vốn góp của VEAM tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 gây tình trạng thiếu lao động tạm thời. Xung đột vũ trang Nga - Ukraina, căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây khiến kinh tế thế giới tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng mới, chi phí vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất tăng mạnh làm giảm hiệu quả hoạt động của các đơn vị. 
     Trước những khó khăn, thách thức trên, Ban lãnh đạo VEAM đã đoàn kết, nhất trí thống nhất quan điểm chỉ đạo điều hành nhằm đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư có hiệu quả bền vững, từng bước cải thiện các chỉ tiêu tồn kho, phải thu, nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư tài chính ngắn và dài hạn; kết nối các đơn vị thành viên của VEAM trong việc hợp tác sản xuất nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và công ty con đã vượt kế hoạch đề ra và đạt mức tăng trưởng cao so với 2021.
     Báo cáo tại Hội nghị, ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc VEAM nhấn mạnh: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên với các giải pháp linh hoạt, sự đoàn kết, thống nhất trong Ban lãnh đạo tổng công ty kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của VEAM đã đạt hiệu quả cao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.050 tỷ đồng tăng 20% so với 2021 và vượt 12% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt 5.179 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021 và vượt 2% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.120 tỷ đồng vượt 31% kế hoạch năm”.
     Năm 2022, các sản phẩm máy nông nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong tiêu thụ và có xu hướng sụt giảm... Trong khi đó mảng sản phẩm phụ trợ tiếp tục ổn định và có sự tăng trưởng cao đặc biệt là phụ tùng xe máy chiếm đến xấp xỉ 40% doanh thu sản xuất công nghiệp, tăng 37% so với cùng kỳ và vượt 32% kế hoạch.
     Đối với khối liên doanh, số lượng tiêu thụ sản phẩm đều có mức tăng trưởng đáng kể so với năm 2021. Trong đó Toyota tăng 42%, Ford tăng 22%, Honda tăng 40% đối với sản phẩm ô tô và 21% đối với sản phẩm xe máy.
     Tình hình xuất khẩu năm 2022 đã có mức tăng trưởng 15% so với năm 2021 và vượt 14% kế hoạch năm với kim ngạch xuất khẩu dước đạt 49,1 triệu USD. Trong đó các đơn vị đóng góp nhiều cho giá trị xuất khẩu như: FOMECO (21,9 triệu USD), SVEAM (8,8 triệu USD), DISOCO (8,3 triệu USD)…
     Với nhận định năm 2023 vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, VEAM xây dựng kế hoạch với mục tiêu duy trì hoạt động ổn định, bền vững. Giá trị sản xuất công nghiệp ở mức 3.853 tỷ đồng, bằng 95% so với thực hiện năm 2022; tổng doanh thu tăng 10% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế ở mức 5.417 tỷ đồng , bằng 96% so với thực hiện năm 2022; giá trị xuất khẩu tương đương với năm 2022.
     Trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, VEAM cần phải thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 
     - Tập trung giải quyết các tồn tại cũ như hàng tồn kho, thu hồi công nợ.
     - Đẩy mạnh và tăng cường các công tác: Công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa, Công tác sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường, Công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, Công tác đầu tư, Công tác tổ chức nhân sự, Công tác hợp tác sản xuất giữa các đơn vị thành viên của VEAM,… 
     Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành VEAM, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Hải và Tổng Giám đốc Phan Phạm Hà, các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm và giải pháp giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và các định hướng phát triển trong thời gian tới.
 
Ông Nguyễn Khắc Hải và ông Phan Phạm Hà điều hành phần thảo luận tại Hội nghị 

      Nhìn lại năm 2022, ông Nguyễn Khắc Hải đánh giá VEAM đạt được nhiều điểm sáng trong hoạth động SXKD. Doanh thu, lợi nhuận, công tác thu hồi công nợ, xuất khẩu tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm 2021. Các đơn vị bị lỗ liên tục trong nhiều năm trước đây như TAMAC, Viện Công nghệ đã bắt đầu hoạt động có lãi. 
      "Một trong những nhiệm vụ chính và trọng tâm trong năm 2023 của VEAM đó là công ty mẹ tiếp tục đặt mục tiêu tìm các giải pháp về pháp lý, về thị trường, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh tiêu thụ lượng xe tồn tại nhà máy Ô tô VEAM cũng như xe Changan và máy kéo ISEKI…", ông Nguyễn Khắc Hải khẳng định.
      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và tập thể cán bộ công nhân viên VEAM trong năm vừa qua đã vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được kết quả trên.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

      Đồng thời Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng đã nhất trí với các chỉ tiêu, phương hướng, kế hoạch mà Tổng công ty đề ra trong năm 2023 và đề nghị VEAM tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp; đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của công ty mẹ và các công ty con có hiệu quả bền vững; kết nối các đơn vị thành viên của VEAM trong việc hợp tác sản xuất; khẩn trương quyết liệt giải quyết các vấn đề tồn tại, sai sót và vướng mắc của VEAM trong thời gian trước đây bao gồm hàng tồn kho, công nợ phải thu quá hạn...đặc biệt phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.
      Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban điều hành, ông Phan Phạm Hà đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công Thương đối với VEAM, đồng thời xin tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương và Chủ tịch HĐQT. 
      Tổng Giám đốc VEAM ghi nhận sự cố gắng nỗ lực trong hoạt động của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên VEAM trong thời gian qua và đề nghị tập thể cán bộ nhân viên của Tổng công ty tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, từng bước cải thiện hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới.     
 
Lãnh đạo VEAM khen thưởng các đơn vị đạt kết quả cao trong hoạt động SXKD năm 2022
 
VEAM.

Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
VEAM tham gia Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2018 (04/07/2018)
VEAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (31/07/2018)
VEAM tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư Thành phố Cần Thơ năm 2018 (20/08/2018)
VEAM trao tặng 186 máy cày cho gần 20 tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng do mưa bão gây ra. (17/09/2018)
VEAM THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ (05/11/2018)
Xem tiếp