HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024
    Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2023, ngày 15/01/2024, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
    Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy Bộ Công Thương có các đồng chí: Hà Mai Anh, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương; Hoàng Xuân Văn, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương.
Về phía Đảng ủy Cơ quan VEAM có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị; Các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan VEAM; UBKT Đảng ủy; Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các đồng chí cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đồng chí trưởng/phụ trách các Ban, Văn phòng Tổng công ty VEAM.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan VEAM và các cấp ủy trực thuộc đã thảo luận, đánh giá thẳng thắn, khách quan, toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng trong năm 2023, chỉ ra các tồn tại, hạn chế cũng như, đánh giá, ghi nhận kết quả những mặt tích cực đã đạt được cần duy trì, phát huy.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty VEAM, Chủ trì khai mạc Hội nghị.
Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan VEAM năm 2023; Báo cáo Tổng hợp đánh giá, xếp loại tổ chức, đảng viên năm 2023 và Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Theo đó, tính đến tháng 12/2023, Đảng bộ cơ quan có 07 chi bộ trực thuộc, 01 Đảng bộ bộ phận với 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, 154 đảng viên.
Trong năm 2023, Đảng ủy cơ quan VEAM đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Mặc dù kết quả doanh thu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 89% kế hoạch đề ra, tuy nhiên, năm 2023 có điểm sáng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 7.045 tỷ đồng vượt 24% so với kế hoạch, tăng 25% so với kết quả năm 2022. Các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với Trưởng/phụ trách các Ban, Văn phòng tham mưu cho lãnh đạo các giải pháp để thực hiện các nội dung, kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đảng ủy cơ quan đã thực hiện đầy đủ công tác tuyền truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là các hội nghị về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, kết quả các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đều đạt 100% phiếu tín nhiệm cao; Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo và quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch các giai đoạn, nhiệm kỳ hiện tại và kế tiếp.
Đồng chí Phan Phạm Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty VEAM thay mặt Ban Chấp hành thông qua Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy năm 2023.
Trong năm 2023, Đảng ủy Cơ quan VEAM đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư duy đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực, chất lượng công tác đảng, đảm bảo tính thiết thực hiệu quả phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đã đạt một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Lãnh chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện ổn định về cơ cấu tổ chức và nhân sự.
Các hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp theo mô hình doanh nghiệp nhà nước, công ty đại chúng lớn quy mô lớn.
Duy trì chương trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cùng sự tham gia của 140 đảng viên của 10 chi, đảng bộ trực thuộc tại tỉnh Phú Yên với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.
Với nguyên tắc tự phê bình và phê bình và trách nhiệm nêu gương, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc không né tránh, cần nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; từ đó nhận thức rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục, giải quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc trong thời gian tới.
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác đảng năm 2024, Đảng ủy Cơ quan VEAM xác định đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ 2020-2025. Ban Chấp hành đã đề một số nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm thực hiện như: Tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao vai trò, hoạt động của Đảng ủy chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban lãnh đạo trong công tác quản lý, quản trị và điều hành VEAM; Tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm; Kết nạp trên 05 đảng viên mới, giới thiệu từ 10 ÷ 15 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về đảng. Cử trên 05 - 10 đồng chí đủ điều kiện tham gia các lớp Trung cấp chính trị, cử từ 02 – 04 đồng chí tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị và cử các đảng viên, cán bộ tham gia các chương trình, khóa đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.
Đồng chí Mai Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VEAM thay mặt Ủy ban kiểm tra trình bày Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Cơ quan VEAM năm 2023
Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu thảo luận về nội dung công tác lãnh đạo của Đảng năm 2023 và đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024.
 
Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tú Anh, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Cơ quan VEAM số 1 phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Hà Mai Anh, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương có ý kiến góp ý và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí cũng nhận định năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của VEAM. Đảng ủy và Ban lãnh đạo đoàn kết, cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương để thực hiện tốt các nội dung công tác đảng, công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Cần quyết tâm giữ vũng những kết quả đã đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và khó khăn của tình tình chung để thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao, phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.
Đồng chí Hà Mai Anh, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương tham dự và Chỉ đạo Hội nghị.
 
Đảng ủy Cơ quan VEAM trao tặng giấy khen đối với các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảng năm 2023.
 Trao tặng giấy khen đối với các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảng năm 2023.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
VEAM tham gia Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2018 (04/07/2018)
VEAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (31/07/2018)
VEAM tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư Thành phố Cần Thơ năm 2018 (20/08/2018)
VEAM trao tặng 186 máy cày cho gần 20 tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng do mưa bão gây ra. (17/09/2018)
VEAM THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ (05/11/2018)
Xem tiếp