HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
 
     Ngày 09/01/2023, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
     Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Bộ Công Thương có các đồng chí: Hà Mai Anh, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo; Đỗ Quyết Thắng, Phó Trưởng ban Dân vận; Phía VEAM có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan VEAM; các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các đồng chí cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đồng chí trưởng Ban, chánh Văn phòng. 
     Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nêu rõ, năm 2022 Đảng ủy Cơ quan VEAM đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Chỉ đạo 08 Chi bộ tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. 
     Thực hiện việc sát nhập, thu gọn và tinh giảm số lượng cấp ủy để tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại Đảng bộ bộ phận Nhà máy ô tô VEAM; Sắp xếp lại danh sách đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng tại Văn phòng Cơ quan Tổng công ty, nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phù hợp với mô hình tổ chức của các ban, văn phòng tham mưu, giúp việc của Văn phòng Cơ quan Tổng công ty. 
     Đảng ủy với HĐQT và TGĐ đã có sự phối hợp trong công tác chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, quản trị, sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao. Trách nhiệm của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, công tác nhân sự đã được phát huy.
     Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Cơ quan VEAM đã tiếp tục khắc phục những khó khăn do đại dịch và tình hình kinh tế để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đạt được những kết quả quan trọng. 
     Công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ đã nghiêm túc và có nhiều đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Công Thương; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sinh hoạt chính trị chuyên đề "Ân tình miền Trung" thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử cách mạng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Các chi, đảng bộ, đảng viên tiếp tục duy trì tốt nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin, kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.
     Báo cáo cũng đặt ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 cụ thể để phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng ủy Cơ quan VEAM sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp uỷ, bảo đảm vai trò hạt nhân, lãnh đạo toàn diện của Đảng; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; Tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh; Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện toàn diện theo các quy định của Đảng, đưa nội dung Quy định số 37-QĐ/TW vào chương trình kiểm tra giám sát hằng năm đối với đảng viên; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, đoàn thể. Chỉ đạo Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VEAM, Chủ trì Hội nghị - Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023

     Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan VEAM, đồng chí Phan Phạm Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo "Kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan VEAM năm 2022".

 Đồng chí Phan Phạm Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty VEAM - Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy
 
     Đồng chí Mai Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra thay mặt UBKT báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Cơ quan VEAM năm 2022.
     Trong năm 2022, Đảng ủy Cơ quan VEAM đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian tiến hành kiểm tra, giám sát. Căn cứ chương trình kiểm tra giám sát năm 2022, Đảng ủy Cơ quan VEAM, UBKT đã chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong đó chú trọng việc thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Công Thương theo Kế hoạch số 32-KH/ĐUB ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Bộ Công Thương về việc Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Đảng ủy cơ quan VEAM đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUVEAM ngày 10/8/2022 về Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện ý kiến chỉ đạo Đảng ủy, UBKT đã phối hợp, theo dõi và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện tổ chức đại hội theo đúng tiến độ được yêu cầu tại kế hoạch.

Đồng chí Mai Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VEAM -
Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Cơ quan VEAM năm 2022

 
     Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến phát biểu thảo luận về nội dung công tác lãnh đạo của Đảng năm 2022 và đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Nhà máy ô tô VEAM
Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

     Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Mai Anh, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương. Nhận định năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Cơ quan VEAM cần quyết tâm giữ vũng những kết quả đã đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và khó khăn của tình tình chung để thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức, công tác cán bộ, điều hành sản xuất kinh doanh, phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 đã đề ra.  
Đồng chí Hà Mai Anh, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương tham dự và Chỉ đạo Hội nghị

     Nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan VEAM đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảng năm 2022.
     Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VEAM và đồng chí Hà Mai Anh, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương trao Giấy khen và tặng hoa cho các tập thể, cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
năm 2022


Quang cảnh toàn thể Hội nghị
 
ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VEAM
 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Thanh Hoá (17/08/2010)
VEAM Ra mắt xe tải Maz lần đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam (16/08/2010)
Hội nghị công tác Bảo hộ lao động VEAM (21/10/2011)
Đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước dự án sản xuất thử nghiệm máy kéo 4 bánh lắp động cơ 1 xi lanh KC.07DA06/06-10 (14/09/2011)
Hội thảo các Công đoàn liên doanh thuộc VEAM (05/09/2011)
Xem tiếp