HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ I/2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 9 THÁNG CUỐI NĂM 2022
 

     Ngày 27/4/2022, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện các kế hoạch 9 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM, Tổng Giám đốc VEAM, Ban kiểm soát, Ban điều hành,Trưởng/Phụ trách các đơn vị chức năng, Chủ tịch, Giám đốc các đơn vị thành viên của VEAM, Công đoàn VEAM và Đoàn thanh niên VEAM. 

      Hội nghị được bắt đầu với lời phát biểu khai mạc của ông Phan Phạm Hà - Tổng Giám đốc VEAM, sau đó ông Hồ Mạnh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc VEAM đại diện Ban điều hành đã trình bày Báo cáo “Sơ kết hoạt động SXKD Quý I năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch 9 tháng cuối năm 2022” của VEAM. 

Tổng Giám đốc Phan Phạm Hà phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Phó Tổng Giám đốc Hồ Mạnh Tuấn trình bày Báo cáo sơ kết Quý I năm 2022

     Năm 2022 được đánh giá vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD do dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, giá vật tư, chi phí vận chuyển tiếp tục tăng cao, đứt gẫy chuỗi cung ứng tạo áp lực lên giá thành sản phẩm và tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và VEAM nói riêng. Trong bối cảnh đó, VEAM và Công ty con, các đơn vị có vốn góp của VEAM hầu hết vẫn đều đặt mục tiêu, xây dựng kế hoạch SXKD tăng trưởng so với kết quả thực hiện năm 2021. Đánh giá về kết quả tại thời điểm hiện tại, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng VEAM và các đơn vị thành viên đã đạt được một số kết quả khả quan, các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 và có khả năng hoàn thành kế hoạch cả năm. 
     Trên cơ sở tiếp thu báo cáo đánh giá tổng hợp của Ban điều hành VEAM, Hội nghị tiếp tục thảo luận trên cơ sở các bài tham luận của một số đơn vị chia sẻ về kinh nghiệm và giải pháp giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu SXKD 3 tháng đầu năm 2022. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu chia sẻ
 
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Hải đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD của VEAM trong 3 tháng đầu năm, tạo tiền đề khả quan để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh vào 4 định hướng lớn mang tính xuyên suốt trong công tác quản lý và điều hành của VEAM là:
     (i) Tăng cường công tác quản lý điều hành;
     (ii) Đặt mục tiêu hoàn thiện các quy định về quản lý quản trị điều hành phù hợp;
     (iii) Tiếp tục nâng cao vai trò trong công tác định hướng, quản lý của công ty mẹ đối với công ty con
     (iv) Tập trung mọi nguồn lực giải quyết các tồn tại của các năm trước đây.
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc Phan Phạm Hà đã cảm ơn và tiếp thu những góp ý, chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cũng đánh giá, ghi nhận sự cố gắng trong hoạt động của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên VEAM trong thời gian qua và chỉ đạo Hội nghị về phương hướng, nhiệm vụ cần triển khai trong 09 tháng cuối năm 2022.     
     Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ cho Ban điều hành VEAM cũng như các đơn vị thành viên tiếp tục phát huy tinh thần chủ động tích cực, nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể, đưa ra phương thức hoạt động SXKD mới phù hợp với điều kiện thực tế trong giai đoạn hiện nay, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tạo ra những chuyển biến tích cực cho toàn bộ hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD của VEAM, cụ thể như sau: 
 ♦ Tối ưu hoá sản xuất để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống máy móc, trang thiết bị và tiết giảm chi phí;
 ♦ Rà soát, đánh giá, xây dựng và triển khai các hoạt động đầu tư phát triển đảm bảo hiệu quả song song với các công tác mở rộng sản xuất, phát triển thị trường.
 ♦ Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nhằm tham gia sâu rộng hơn nữa vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu;
 ♦ Đẩy mạnh chương trình hợp tác sản xuất trong nội bộ tại VEAM và tăng cường tối đa triển khai các hoạt động phối hợp sản xuất với các đơn vị liên doanh có vốn góp của VEAM;
 ♦ Xây dựng các chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và chú trọng công tác đào tạo nhân sự;
 ♦ Tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp xử lý những tồn tại vướng mắc như: vấn đề hàng tồn kho tại VM; xử lý lô xe Changan và các vấn đề với liên doanh MAC; công tác thu hồi công nợ;
 ♦ Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển khai các kế hoạch tái cơ cấu tại VEAM;
 ♦ Tăng cường hơn nữa công tác giám sát tài chính, giám sát việc thực hiện các kế hoạch và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị;
 ♦ Cập nhật các quy định mới của nhà nước và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành, đảm bảo hoạt động của các đơn vị lành mạnh, hiệu quả.

     Tổng Giám đốc tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động, VEAM sẽ hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2022, tạo dựng nền tảng phát triển vững chắc cho các năm tiếp theo.

     Sau khi kết thúc nội dung "Sơ kết hoạt động SXKD Quý I năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch 9 tháng cuối năm 2022", các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục tham gia buổi tọa đàm, trao đổi một số vấn đề cơ bản của Luật Doanh nghiệp 2020 và giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện với khách mời là Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC. 
Đại biểu tham dự Hội nghị tọa đàm, trao đổi với Luật sư Trương Thanh Đức
 
Sau hơn 4h làm việc, Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, tổng kết được nhiều kinh nghiệm thực tiễn có giá trị và nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu giúp cho VEAM ngày càng phát triển bền vững.
 
 
 
 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tiếp đoàn Thượng viện chính phủ Cộng Hoà Haiti và các doanh nghiệp (21/06/2017)
Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VEAM (16/06/2015)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (02/07/2015)
Một vài hình ảnh cập nhật nóng tại lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa VEAM và SACOMBANK (27/07/2015)
Sacombank hợp tác toàn diện cùng Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (27/07/2015)
Xem tiếp