HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
 
     Ngày 14/01/2022, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Hội Nghị. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương; đồng chí Trần Minh Tuân - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương. Về phía Tổng công ty có đồng chí Phan Phạm Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Mai Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và các đồng chí Phó Tổng giám đốc, Đảng ủy viên, Bí thư, phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội Nghị

     Trong năm 2021, Đảng ủy CQ VEAM đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ CQ VEAM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất – kinh doanh theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sản xuất lắp ráp và kinh doanh ô tô, xe máy; Sản xuất máy kéo và máy nông nghiệp; Sản xuất công nghiệp phụ trợ và kinh doanh thương mại; đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác. Tập thể Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch và phương hướng cụ thể cho từng lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Tập thể lãnh đạo Đảng bộ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ trong các quyết định, thảo luận đưa ra các biện pháp, giải pháp tích cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, sự tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng sự đồng thuận giữa các cấp ủy, Tổng công ty VEAM đã đạt được một số kết quả nhất định như sau:  
Chỉ tiêu Đơn vị
tính
T/hiện
2017
T/hiện
2018
T/hiện
2019
T/hiện
2020
T/hiện
2021
    Giá trị Tổng sản lượng Tỷ đồng 2.246 2.695 3.234 2.960 3.301
    Tổng doanh thu Tỷ đồng 3.542 8.423 8.514 8.341 6.785
    Đầu tư phát triển Tỷ đồng 401.8 168 227 123 119
    Lợi nhuận (sau thuế) Tỷ đồng 522 5.224 7.042 7.302 6.007
    Giá trị xuất khẩu Tr. USD 26.1 30.2 30.4 32.4 43
     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Phạm Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc đánh giá cao các tổ chức Đảng trực thuộc trong Đảng bộ đã nỗ lực thực hiện các giải pháp, tổ chức các hoạt động hiệu quả, cùng Tổng công ty khắc phục khó khăn, chăm lo, đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho CBNV. Đồng thời biểu dương "Chi bộ Văn phòng VEAM số 1 " vì đã có thành tích xuất sắc về công tác Đảng năm 2021. 

Đồng chí Phan Phạm Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị
 
     Năm 2021, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đã có sự đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, được thể hiện qua một số các mặt công tác sau:
  1. Đảng ủy cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoàn thành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy - HĐQT - Tổng Giám đốc. Sự phối hợp giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện được sự xuyên suốt trong việc xử lý các vấn đề tồn tại lâu năm của VEAM như: Rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định hoạt động của Tổng công ty; Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức công ty mẹ; Công tác tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước tại VEAM; Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2021-2025) của các đơn vị thành viên; Hàng tồn kho, thua lỗ nhiều năm của Nhà máy ôtô VEAM; Xử lý các vấn đề tồn tại, sai sót tồn tại lâu năm trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.
  2. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị, có ý kiến về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ. Kịp thời rà soát, bổ sung cấp ủy; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung sinh hoạt; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, phát triển đảng viên; xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. 
  3. Về công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, UB TWMTTQ về ủng hộ kinh phí mua vắc-xin phòng chống Covid-19. Đảng ủy Cơ quan VEAM đã có ý kiến đồng ý với chủ trương để Hội đồng quản trị, Ban điều hành về ủng hộ 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) vào quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19. Ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch với kết quả: 200.000.000đ; ủng hộ để Ban CHQS quận Tây Hồ tổng hợp cùng các đơn vị Dân quân Tự vệ trên địa bàn trao và ủng hộ cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc với số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
  4. Về công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị: Năm 2021, Đảng ủy đã tiếp tục lựa chọn và cử 03 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị, 14 đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, 02 đồng chí tham dự lớp đảng viên mới do do Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức.
  5. Về công tác kiểm tra, giám sát: UBKT thực hiện 02 đợt kiểm tra, giám sát, hoàn thành kế hoạch kiểm tra theo chương trình đề ra từ đầu năm. Đồng thời đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra đảng viên trong năm. Trong năm 2021, trong toàn Đảng bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Mai Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT đọc dự thảo Báo cáo UBKT.
     
     Đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo tổng kết và phương hướng năm 2021, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến về nhiều vấn đề, lĩnh vực quan trọng nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu Đảng bộ VEAM đã đề ra. 

Tham luận của Đảng bộ bộ phận nhà máy ô tô VEAM

 
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Công Thương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021 của Đảng bộ VEAM. Về nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Phan Văn Bản đề nghị Đảng bộ VEAM cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trọng tâm:
     Thứ nhất: Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên, tiếp tục thực hiện thắng lợi công tác quản trị Tổng công ty theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo đảm phát triển bền vững.
     Thứ hai: Tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021.
     Thứ ba: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     Thứ tư: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới của ngành Công Thương.
Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Tập thể lãnh đạo, CBCNV VEAM. Đồng chí Nguyễn Khắc Hải nhận định năm 2022 sẽ là một năm rất khó khăn với nhiều diễn biến khó lường Đảng ủy Cơ quan VEAM, tập thể lãnh đạo VEAM cần sự tập trung, quyết liệt, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm; phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cùng với sự tin tưởng, nỗ lực chung tay, góp sức của toàn thể người lao động trong VEAM, sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19 và đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong năm tới. Năm 2022 cũng là năm tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, đây là giai đoạn quan trọng, bản lề, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Khắc Hải nhấn mạnh: ”Đảng ủy, cấp ủy trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc phục những khó khăn và phấn đấu hơn nữa, có nhiều sáng kiến, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 tạo động lực và tiền đề quan trọng cho các năm tiếp theo. 
     Một số hình ảnh tại Hội nghị


Văn phòng Đảng ủy CQ VEAM.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tiếp đoàn Thượng viện chính phủ Cộng Hoà Haiti và các doanh nghiệp (21/06/2017)
Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VEAM (16/06/2015)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (02/07/2015)
Một vài hình ảnh cập nhật nóng tại lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa VEAM và SACOMBANK (27/07/2015)
Sacombank hợp tác toàn diện cùng Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (27/07/2015)
Xem tiếp