Công đoàn Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp: Phát triển đoàn viên phải đi đôi với xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Với tổng số đoàn viên công đoàn là 17.919 người, chiếm 93,6% tổng số CNVCLĐ toàn Tổng Công ty, Công đoàn VEAM hiện trực tiếp quản lý 25 công đoàn cơ sở , trong đó có 5 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), 20 công đoàn cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác.

Số lượng đoàn viên tăng nhanh

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã và đang tác động đến nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp FDI và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, dẫn đến nguy cơ mất việc làm của người lao động và suy giảm đoàn viên của tổ chức công đoàn. Những khó khăn đó đã đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác phát triển đoàn viên của Công đoàn VEAM nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung. Với tinh thần kiên trì, khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển doanh nghiệp, số lao động của các đơn vị thuộc VEAM không ngừng tăng lên, nhờ đó, số đoàn viên công đoàn được kết nạp mới tăng trung bình 1.096 người/năm. Công đoàn khối doanh nghiệp FDI tăng từ 3.628 người (năm 2008) lên 11.446 người (năm 2012 - tăng 317%). Riêng Honda Việt Nam tăng từ 3.511 đoàn viên lên 7.551 đoàn viên năm 2012.

Điều đặc biệt ở Công đoàn VEAM là khối doanh nghiệp trong nước luôn kết nạp 100% lao động vào tổ chức công đoàn. Các công ty liên doanh, ngoài Honda VN còn có Toyota VN, Ford VN, Mekong Auto đều có tổ chức công đoàn và tất cả lao động được ký hợp đồng làm việc một năm trở lên đều được kết nạp. Đó là nỗ lực rất lớn của công đoàn Tổng Công ty trong việc duy trì sự có mặt của tổ chức công đoàn ở khắp mọi nơi và phấn đấu mọi người lao động đều được công đoàn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng. Đây cũng là nơi thực hiện rất nghiêm Luật Công đoàn nên CĐCS có điều kiện hoạt động khá tốt.

Thực tiễn cho thấy, phát triển đoàn viên phải đi đôi với xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm luôn đạt trên 90%, trong đó, gần 50% đạt vững mạnh xuất sắc, không có công đoàn cơ sở trung bình.

Hệ thống phối hợp nhịp nhàng

Theo ông Nguyễn Trọng Thể - Chủ tịch Công đoàn VEAM, bí quyết quan trọng trong phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhờ 3 yếu tố: Hệ thống phối hợp hoạt động, cán bộ công đoàn và công tác kiểm tra giám sát. Để thực hiện hiệu quả hoạt động của công đoàn cần một hệ thống phối hợp nhịp nhàng với cơ quan chuyên môn cùng cấp, theo hệ thống từ tổ công đoàn tới Công đoàn Tổng Công ty.

Mọi hoạt động của các cấp công đoàn được triển khai đồng bộ theo “chiều dọc và chiều ngang”. Qua đó, mọi ý kiến của người lao động và đoàn viên công đoàn được tiếp nhận, phân cấp xử lý kịp thời, nhằm đạt mục tiêu “hài hòa quan hệ lao động vì sự ổn định, tiến bộ và phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Nhận thức được vai trò quan trọng của nhân tố con người, Công đoàn VEAM thường xuyên bồi dưỡng cho CĐCS về nghiệp công tác công đoàn; hỗ trợ công đoàn cơ sở lập kế hoạch triển khai các khóa huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn. Công đoàn VEAM định kỳ tổ chức “Hội thảo các công đoàn khối doanh nghiệp FDI”, qua đó, giúp công đoàn - doanh nghiệp đối thoại và thấu hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn định kỳ kiểm tra, giám sát và đánh giá, các chỉ tiêu đánh giá được hoạch định và lượng hóa theo bảng điểm, nhằm mục đích không bỏ sót và cụ thể hóa tiến độ hoàn thành, phát hiện các điểm chưa phù hợp để điều chỉnh kịp thời.

Theo Công đoàn Công thương Việt Nam (16/09/2013)

Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Tổng công ty VEAM ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với VPBank (13/01/2016)
Veam: Hội nhập và cạnh tranh (14/01/2016)
VEAM hướng tới mục tiêu tăng trưởng tốt hơn sau cổ phần hóa (26/01/2018)
VEAM: Tối ưu hóa hoạt động sản xuất - kinh doanh (31/08/2018)
Áp dụng thành công Kaizen: Doanh nghiệp thu lợi lớn (22/07/2019)
Xem tiếp