Trang chủ
Đại hội đồng cổ đông
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 02/07/2018)
Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 
Vui lòng click vào link bên dưới để xem chi tiết.
 
 
 
Trân trọng./.
Trở lại
TIN NỔI BẬT
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
ĐỐI TÁC
Bản quyền thuộc :Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Địa chỉ : Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại : +84-24-62800802 * Fax : +84-24-62800809 * Email : veamoffice@veamcorp.com * Website :www.veamcorp.com