THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022-2023
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện.
 
 Công Đoàn Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đang tiến hành các thủ tục để lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ 
 
Công Đoàn VEAM thông báo và kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm, chào giá dịch vụ "tổ chức chương trình tuyên dương học sinh giỏi năm 2022-2023". 
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Công Đoàn VEAM thông báo và mong muốn được hợp tác cùng Quý đơn vị.
 
Trân trọng./. 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018 (08/02/2018)
CÔNG ĐOÀN VEAM PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ-PCCN VÀ TỔ CHỨC HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI NĂM 2018 (29/05/2018)
Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) (15/08/2018)
Công đoàn Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình tiêu biểu và học sinh giỏi, học sinh vượt khó hiếu học năm học 2017 – 2018 (15/08/2018)
HỘI THẢO CÁC CÔNG ĐOÀN LIÊN DOANH TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN VEAM (20/08/2018)
Xem tiếp