THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
 
Kính gửi: Quý Cổ đông
 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc thay đổi nhân sự VEAM như sau:
 
MIỄN NHIỆM CHỨC DANH
   - Bà: Đỗ Thu Hoàng;
   - Không còn đảm nhận chức danh: Người phụ trách quản trị VEAM;
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15 tháng 11 năm 2021.
 
BỔ NHIỆM CHỨC DANH
   - Ông: Lê Hữu Phúc;
   - Đảm nhận chức danh: Người phụ trách quản trị VEAM;
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15 tháng 11 năm 2021.
 
Chi tiết các quyết định thay đổi nhân sự vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng thông báo./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp