THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VEAM VỀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
 
Kính gửi: Quý cổ đông
 
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021. 
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng thông báo./.
 
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp