Trang chủ
Công bố thông tin
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (ĐĂNG NGÀY 17/4/2018)
Hội đồng quản trị VEAM ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

     - Thời gian trước điều chỉnh: Ngày 27 tháng 4 năm 2018

     - Thời gian sau điều chỉnh: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2018
 

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm gồm:
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Tài liệu phục vụ Đại hội Cổ đông lần đầu - Tổng công ty Máy đông lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (15/09/2016)
Xem tiếp
TIN NỔI BẬT
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
ĐỐI TÁC
Bản quyền thuộc :Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Địa chỉ : Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại : +84-24-62800802 * Fax : +84-24-62800809 * Email : veamoffice@veamcorp.com * Website :www.veamcorp.com