THÔNG BÁO BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC VEAM
 
   Kính gửi: Quý cổ đông.
 
   Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Hội đồng quản trị VEAM đã thông qua Quyết định số 39/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc VEAM đối với Ông Phan Phạm Hà, cụ thể như sau:
 
   BỔ NHIỆM LẠI:
         - Ông Phan Phạm Hà;
         - Chức danh bổ nhiệm: Tổng Giám đốc;
         - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2022.
 
    Chi tiết công bố thông tin vui lòng xem tại đây.
 
    Bản cung cấp thông tin Ông Phan Phạm Hà vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp