THÔNG BÁO BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
 
Kính gửi: Quý cổ đông 
 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:
 
Nhất trí bầu ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.
 
Chi tiết Công bố thông tin, Nghị quyết và Danh sách người nội bộ vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng thông báo./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp