THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔNG CÔNG TY VEAM

Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 828/VEAM-VPHĐQT ngày 04/10/2019 của Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM),

chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty:
 
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng thông báo./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp