CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA VEAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VEAM (CTCP CÓ VỐN GÓP CỦA VEAM)
 
Kính gửi: Quý Cổ đông
 
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bản Công bố thông tin về việc giao dịch giữa VEAM với Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM (VETRANCO), đơn vị VEAM nắm giữ trên 50% Vốn điều lệ.
 
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
 
Trân trọng./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp