Ban chấp hành công đoàn VEAM khóa IV Nhiệm kỳ 2013-2018
BAN CHẤP HÀNH 
 CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY VEAM (2013-2018)
1-   Đồng chí : Nguyễn Trọng Thể
2-   Đồng chí : Trần Minh Thuân
3-   Đồng chí:  Nguyễn Văn Dân
4-   Đồng chí : Trịnh Quang Dũng
5-   Đồng chí: Vương Đình Dũng
6-   Đồng chí:  Phương Tấn Bình
7-   Đồng chí: Trần Kim Từ
8-   Đồng chí: Phạm Minh Cường
9-   Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh
10- Đồng chí: Lý Kiều Anh
11- Đồng chí: Nguyễn Thu Hoàng
12- Đồng chí: Văn Công Hoan
13- Đồng chí: Dương Thị Kim Dung
14- Đồng chí: Ngô Đình Hậu
15- Đồng chí:Nguyễn Văn Thái
16- Đồng chí: Nguyễn Thu Hương
17- Đồng chí: Mai Mạnh Dũng
18- Đồng chí: Bùi Ngọc Oanh
19- Đồng chí: Hoàng Văn Thênh
20- Đồng chí: Nguyễn Thành Trung
21- Đồng chí: Nguyễn Quốc Thành
22- Đồng chí: Nguyễn Thành Hưng
23- Đồng chí: Tào Thanh Mai
24- Đồng chí: Đặng Văn Thưởng
25- Đồng chí: Nguyên Hữu Phong
26- Đồng chí: Nguyễn Thị Huệ ( Bầu bổ xung tại kỳ họp lần thứ III- BCH VEAM )
27- Đồng chí: Trần QuânAnh ( Bầu bổ xung tại kỳ họp lần thứ III- BCH VEAM)
28- Đồng chí: Đinh Qúy Côn( Bầu bổ xung tại kỳ họp lần thứ III- BCH VEAM)
 

Ban chấp hành Công đoàn VEAM khóa IV Nhiệm kỳ 2013-2018
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TÔNG CÔNG TY VEAM-CTCP NHIỆM KỲ 2018-2023 (31/05/2018)
Tổ chức Công đoàn Tổng Công ty VEAM (30/09/2011)