NHÀ MÁY Ô TÔ VEAM
VEAM MOTOR
Địa chỉ: Khu phố 6 - Phường Bắc Sơn - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Điện thoại: +84 237 377 1824
Fax: +84 237 377 1137