CÔNG TY TNHH MTV ĐỘNG CƠ VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM
Southern Vietnam Engine and Agricultural Machinery Company Ltd
Địa chỉ: Khu phố 1 - phường Bình Đa - TP Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại: +84 - 061 - 3838727              
Fax: +84 - 061 - 3837224