CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
MACHINERY SPAREPARTS NO.1 JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 10, Phường Mỏ Chè, Tp. Sông Công – Thái Nguyên
Điện Thoại: +84 208 386 2205            
Fax: +84 208 386 2316