CÔNG TY CỔ PHẦN NAKYO
NAKYCO Joint Stock Company
| Địa chỉ: Lô C5-1, Đường D4, Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, TP Hồ Chí Minh
| ĐT: +84.8 3796 6763 
| Fax: +84.8 3796 6762 
| Email: nakycoctcp@vnn.vn