CÔNG TY CỔ PHẦN MATEXIM HẢI PHÒNG
MATEXIM HAI PHONG JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 1 Lê Lai – Ngô Quyền – Hải Phòng
Điện Thoại: +84 225 3836 203          
Fax: +84 225 3837 406         
http://mateximhaiphong.com.vn