CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN
PHO YEN MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 208 386 3083  | Fax: +84 208 286 3118 
 
Email: info@fomeco.vn               | Website: http://fomeco.vn