CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG
AN GIANG MECHANICAL JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: 165, Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện Thoại: +84 296 395 3938         
Fax: +84 296 3853 052