Ban Thường vụ công đoàn VEAM khóa V
BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY VEAM-CTCP
NHIỆM KỲ 2018-2023


 1. Mai Mạnh Dũng
       Chủ tịch công đoàn
       Uỷ viên BCH Công đoàn Công Thương Khóa II

  
2. Nguyễn Thị Huệ
Phó chủ tịch thường trực


3. Phạm Đình Toàn
    Phó chủ tịch
    Chủ tịch Công đoàn SVEAM

4. Trần Quân Anh
   Chủ tịch công đoàn cơ quan VEAM

5. Lý Kiều Anh
Chánh văn phòng Tổng công ty VEAM-CTCP6. Nguyễn Quốc Thành
    Phó giám đốc
    Chủ tịch công đoàn VEAM Motor

7. Trần Hoài Nam
    Chủ tịch công đoàn Toyota Việt Nam


8. Hồ Mạnh Tuấn
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó tổng giám đốc Tổng công ty VEAM -CTCP


 
Trở lại