CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VINH
VINH MECHANICAL JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: Lô 20-21, Khu C, Khu CN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An
Điện Thoại: +84 23 8662 3666         
Fax: +84 2386623666