CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VEAM
VEAM TRANSPORT AND TRADING JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 2 Triệu Quốc Đạt, Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Điện thoại: +84 24 37555 601
Fax: +84 24 37555 602  
Email:vetraco@vnn.vn
Website: http://veamvetranco.com