CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VEAM TÂY HỒ
VEAM TAY HO INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: Lô D - Khu D1 - Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: +84 24 628 00826 Fax: +84 24 628 00828
http://veamtayho.com.vn