CÔNG TY TNHHNN MTV CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
TRAN HUNG DAO MECHANICAL COMPANY LTD
Địa chỉ: Đường TS11, KCN Tiên Sơn, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh - Hà Nội
Điện Thoại: +84 24 1373 4724          
Fax: +84 24 1373 4726 
Website: http://veamthd.com