CÔNG TY TNHH MTV MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP
TRACTOR AND AGRICUL TURAL MACHINERY COMPANY LTD
Địa chỉ: Số 4 Chu Văn An - Hà Đông - Hà Nội
Điện Thoại: +84 33 119 372          
Fax: +84 38 542 747