CÔNG TY TNHHNN MTV DIESEL SÔNG CÔNG
SONG CONG DIESEL LIMITED COMPANY
Địa chỉ: TX Sông Công – Thái Nguyên
Điện Thoại: +84 208 386 2332          
Fax: +84 208 386 2265