CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN
PHO YEN MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: TT Bãi Bông – Phổ Yên – Thái Nguyên
Điện Thoại: +84 208 386 3083           
Fax: +84 208 286 3118