CÔNG TY CỔ PHẦN NAKYO
NAKYCO JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 295 Tân Kỳ Tân Quý - phường Tân Sơn Nhì - quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 - 28 - 3849 5943
Fax: +84 - 8 - 5849 5991