THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN VEAM CỦA CỔ ĐÔNG Lâm Ngọc Thịnh (Đăng ngày 07/3/2019)
Căn cứ Đơn báo mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP) của cổ đông Lâm Ngọc Thịnh,
 
Tổng công ty VEAM thông báo về việc mất Giấy CNSHCP (mã chứng khoán VEA) của cổ đông Lâm Ngọc Thịnh, chi tiết thông báo và đơn đề nghị vui lòng xem tại đây.
 
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến GCNSHCP nêu trên, thì GCNSHCP cũ sẽ không còn giá trị lưu và chúng tôi sẽ tiến hành cấp lại GCNSHCP cho cổ đông Lâm Ngọc Thịnh theo quy định của pháp luật.
 
Trân trọng thông báo./.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo: Trả lãi tiền mua cổ phần phát hành lần đầu (01/06/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH (01/08/2016)
Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH (VEAM) (08/08/2016)
Công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của VEAM (30/08/2016)
Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)
Xem tiếp